Free delivery for orders over $500 starting from Jan 13 8pm

GP TEST

processing...
0.3
選擇 SKU 名稱 數量 食材
成本
包裝
成本
間接
成本
總成本 售價 直接
成本
(%)
間接
成本
(%)
運輸
成本
GP NP
BD-BRL-460黑糖提子方包19.330.329.8719.5249.4350.5715.6062.4632.46
BD-CMR-085玉桂卷25.200.326.1211.6447.4352.5715.0076.7146.71
BD-CCR-160椰絲卷24.910.327.6312.8640.6659.3413.2070.7840.78
BD-CSL-330咖啡漩渦包110.400.324.2414.9671.6728.3316.8073.2943.29
BD-PPB-260剝皮辣椒豬肉包211.210.327.2518.7761.4138.5913.2057.3327.33
BD-CGB-260蒜蓉芝士軟包19.410.326.5016.2359.9440.0613.8064.7234.72
BD-MMB-125小山園抹茶麻糬包15.810.3218.9225.0624.4875.5213.5044.3214.32
BD-CCF-240咖啡可頌瑪芬29.800.3216.5326.6537.9762.0317.4054.0524.05
BD-CSB-160芝心棒25.830.326.3512.5049.2150.7910.2063.2333.23
BD-KTB-270小山園抹茶扭紋包18.880.325.5814.7862.2737.7311.1060.0630.06
BD-MCB-125馬來咖哩雞包25.750.3212.5418.6132.6367.3714.4061.2331.23
BD-CCB-400甘筍合桃蛋糕麵包110.390.3210.4921.1950.5249.4816.2060.7630.76
BD-SRL-176英式豬肉卷17.680.328.1516.1649.5350.479.6049.5119.51
BD-JBL-320日式菠蘿油25.261.288.3714.9143.8756.1312.0062.7232.72
BD-MBR-200明太子鹽可頌411.960.3210.0922.3754.8845.1217.4061.4331.43
CK-SRC-390秘密。卷蛋230.0214.6131.3876.0258.7241.2844.4048.6418.64
BD-CCB-120忌廉芝士芫茜小法包28.110.3215.6024.0335.1064.9017.4058.5728.57
BD-CGI-090焦糖脆扁可頌15.510.327.5413.3643.6156.398.4052.2722.27
TS-CRS-120芫茜鬆餅24.520.323.798.6356.0943.9114.4082.0152.01
BD-CBL-390煙肉洋蔥芝士吐司113.670.324.4718.4675.7724.2315.0063.0833.08
BD-CRC-200特濃朱古力脆皮包27.290.6511.3519.2941.1558.8513.8058.0628.06
BD-HMB-150日本焙茶麻糬包15.270.3216.5222.1125.2774.7313.5050.8720.87
BD-KCB-340韓國蒜蓉芝士包111.300.327.8519.4759.6740.3314.4059.4429.44
BD-GML-400蔥蒜肉鬆扭紋包116.160.3212.5929.0756.7043.3017.7050.7320.73
BD-LCB-320檸檬金寶包210.680.6310.8922.2050.9549.0515.6057.3127.31
SD-CJB-420芝士墨西哥辣椒酸種包18.860.329.5018.6849.1650.840.000.000.00
SD-SDB-400Sourdough14.760.328.9013.9836.3363.670.000.000.00
BD-BGL-200貝果22.530.327.7910.6526.8173.199.6066.7336.73
BD-CJB-280忌廉芝士墨西哥辣椒貝果212.550.3212.0824.9551.6048.4014.4048.0218.02
BD-KRB-230咖啡包24.840.6312.1517.6231.0468.9610.8051.0621.06
BD-SPB-200芝麻罌粟籽貝果22.940.327.7911.0529.5170.4910.2067.4937.49
BD-CSP-440特濃朱古力生吐司115.310.939.7025.9462.6037.4018.6058.1628.16
GB-CCC-163新春禮盒(細)椰子薄脆110.286.9233.7350.9333.7766.2341.4063.0933.09
GB-CCC-287新春禮盒(大)椰子薄脆117.6316.8355.4789.9338.3261.6871.4062.2232.22
GB-CCN-211新春禮盒(細)110.947.0431.3749.3636.4463.5638.4061.4431.44
GB-CNP-348新春禮盒(大)121.5517.1451.4490.1342.9357.0774.4063.6633.66
TS-APM-290新春 - 雜錦蝴蝶酥(紙盒裝)131.9616.8343.4992.2852.8747.1368.4059.5329.53
TS-APM-390新春 - 雜錦蝴蝶酥142.6236.1542.91121.6864.7335.2783.4056.2326.23
TS-CSP-320新春 - 海鹽黑朱古力蝴蝶酥 (紙盒裝)140.4316.7045.84102.9655.4844.5274.4058.4828.48
TS-CSP-450新春-海鹽黑朱古力蝴蝶酥150.5436.1543.39130.0866.6433.3692.4057.7727.77
TS-PAL-270新春 - 蝴蝶酥(紙盒裝)123.5016.8341.1581.4749.4950.5162.4060.8330.83
TS-PAL-330新春 - 蝴蝶酥129.3736.1537.53103.0563.5836.4271.4056.7026.70
BD-PNT-600意大利聖誕包119.884.3864.2588.5227.4172.5980.4066.9736.97
CE-GBM-20薑餅人10.680.122.943.7421.5278.4810.2088.9958.99
BD-NNS-330Neko Neko Shokupan19.720.935.3616.0166.5233.4817.4072.3942.39
TS-CBS-170芝士煙肉鬆餅26.900.325.7412.9655.7144.2915.0074.0944.09
TS-CHS-170辣肉腸鬆餅210.380.326.3017.0062.9537.0515.0066.0036.00
BD-YBR-180芝士鹽可頌44.080.329.6914.0931.2168.7913.8069.3639.36
BD-CMC-200忌廉芝士麻辣雞包27.510.3210.3318.1643.1156.8915.0063.6933.69
BD-MBT-200千層吐司111.460.932.8015.2081.5518.4511.4060.0030.00
TS-CBC-026Custom Butter Cookie11.050.000.511.5667.3332.670.000.000.00
TS-CEC-028Custom Earl Grey Cookie12.650.000.513.1683.8416.160.000.000.00
TS-CLC-028Custom Chocolate Cookie11.370.000.511.8872.9027.100.000.000.00
TS-CSC-028Custom Sesame Cookie11.140.000.511.6569.1830.820.000.000.00
TS-CTC-028Custom Green Tea Cookie11.950.000.512.4679.2520.750.000.000.00
BD-CST-200牛角酥15.550.168.6014.3139.9160.0912.6065.9235.92
BD-FPB-155法式布丁包14.900.476.6612.0244.6455.367.8053.7523.75
BD-CBR-180蔡瀾鹹魚醬鹽可頌411.590.329.7121.6355.1044.9015.0056.7526.75
CM-ISP-510Custom - Inu Shokupan113.190.936.5320.6668.3931.6119.8068.7038.70
BD-HMC-240港式奶茶可頌瑪芬210.050.3216.9027.2738.0361.9717.4052.9922.99
BD-CMB-300紅莓多穀裸麥包14.210.325.9210.4643.3656.6411.7073.1843.18
BD-FCB-210四重芝士包210.680.329.1920.1854.4945.5114.4057.9527.95
BD-RBL-460紅豆方包19.760.3210.8720.9548.1251.8815.6059.7129.71
BD-WNT-460合桃方包111.070.3210.8722.2651.1748.8315.6057.1927.19
GB-CNP-325新春禮盒(大)121.558.2452.0581.8536.4063.6068.4064.1034.10
TS-APM-220新春 - 雜錦蝴蝶酥(紙盒裝)10.000.000.000.000.000.0059.400.000.00
TS-APM-275新春 - 雜錦蝴蝶酥129.6932.8135.1497.6464.0135.9974.4060.6330.63
TS-PAL-200新春 - 蝴蝶酥(紙盒裝)123.5013.3141.1577.9647.2252.7849.8053.0423.04
TS-PAL-250新春 - 蝴蝶酥129.3733.1637.53100.0662.4937.5162.4051.8921.89
TS-YYP-300新春 - 如意玉桂蝴蝶酥130.0133.1632.7595.9265.8634.1486.4066.6936.69
CM-HSP-330Custom - HaRu Shokupan19.390.935.4115.7465.6034.4017.4072.8642.86
GB-CCC-286新春禮盒(大)椰子薄脆117.637.9356.0881.6431.3168.6968.4064.1934.19
CK-PCC-624粉紅絲絨聖誕卷蛋10.000.000.000.000.000.0089.400.000.00
BD-FPB-300無花果碧根果裸麥包15.520.326.1111.9548.8951.1111.7069.3539.35
BD-WLR-300合桃桂圓包113.160.326.1119.5968.8231.1811.7049.7619.76
TS-HCT-100蜜糖牛油脆粒17.180.383.6911.2467.2032.807.5055.0225.02
SC-CSF-175蔡瀾鹹魚醬10.000.000.000.000.000.0038.400.000.00
BD-ABR-180鯷魚鹽可頌45.170.329.4714.9636.7063.3014.4068.8438.84
BD-BAG-300法包15.120.928.8014.8440.7059.308.4047.0117.01
BD-JPL-425秘密。生吐司111.420.936.0418.3967.1632.8415.0063.2333.23
BD-SBR-180鹽可頌42.580.329.0311.9324.3375.6712.0070.1740.17
BD-SSB-430芝麻法包14.480.928.3713.7739.2160.7910.5060.6630.66
GB-CAN-357gift box (L)10.000.000.000.000.000.0068.400.000.00
TS-CAN-260軟杏仁紅莓鳥結糖2013.077.9532.8853.9039.0061.0032.7050.5520.55
TS-CCC-163椰子薄脆110.287.5033.5151.2934.6765.3341.4062.8332.83